Kunnallisvaalit 2017


Ennakkoäänestys alkaa tänään. Kuluvalla kaudella olen toiminut valtuuston lisäksi ensin kaupunginhallituksessa ja johtanut neljä vuotta kaupungin talouden näkökulmasta tärkeää kaupunginhallituksen konsernijaostoa. Tämän vuoden alussa aloitin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Tavoitteenani on jatkaa mahdollisimman vahvalla mandaatilla työtä toisaalta luovemman ja kilpailukykyisemmän, toisaalta oikeudenmukaisemman Helsingin puolesta.

Nettisivuillani voit tutustua taustaani tarkemmin ja esimerkiksi Ylen vaaligalleriassa vaalikonevastauksiini sekä videoihin, joissa puhun mm. arvoistani. Kuntavaaliteemani ovat:


Elinvoimainen Helsinki

En halua elää velaksi tulevien sukupolvien kustannuksella. Sama pätee niin talouteen kuin ympäristöön. Hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan kestävää kasvua.

Tehdään Helsingistä houkutteleva kohde niin yritysten sijoittumiselle kuin investoinneille – oli vertailukohteena sitten Tukholma, Kööpenhamina tai vaikka Amsterdam. Helsingillä on kaikki edellytykset kehittyä esimerkiksi cleantechin, terveysteknologian ja älykkäiden liikenneratkaisujen mallikaupungiksi.

Myös matkailu elävöittää Helsinkiä vuosi vuodelta enemmän. Matkailuun kannattaa panostaa, sillä matkailulle on ominaista, että se työllistää ihmisiä eikä robotteja. Rakennetaan tunneli Tallinnaan, ja sanotaan kyllä uusille ideoille, teknologioille ja uskaltamisen kulttuurille.


Yhdenvertainen mahdollisuuksien Helsinki

Helsinki kuuluu kaikille. Kaupunkilaisten eriarvoistumista on torjuttava päättäväisesti niin asuntopolitiikalla kuin laadukkaalla opetuksella ja varhaiskasvatuksella. Myös liikunta- ja kulttuuripalveluiden tarjonnassa on huomioitava alueellinen tasa-arvo. Jokaisella helsinkiläisellä lapsella on oltava mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Helsinki kaipaa kipeästi lisää kohtuuhintaista asumista, eri asuinmuotojen sekoittamista ja laadukasta täydennysrakentamista, myös sellaisiin kaupunginosiin, joissa eriytyminen on ongelma.

Yhdenvertaisuuden edistämisessä on tärkeää, että lähikoulu on paras vaihtoehto mahdollisimman monelle kouluikäiselle lapselle. Aloitetaan vieraisiin kieliin tutustuminen viimeistään ykkösluokalla, panostetaan kulttuurikasvatukseen ja varmistetaan, että erityisoppilaiden määrä näkyy koululle kohdistettavina lisävoimavaroina.


Ilmastonmuutos kannattaa pysäyttää

Ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma ja cleantech maailman nopeiten kasvava bisnes.  Meillä on varaa nostaa ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa ja tähdätä hiilineutraaliksi muiden pohjoismaisten pääkaupunkien joukossa jo 2030-luvulla kaavaillun vuoden 2050 sijaan.

Kestävien valintojen on oltava helppoja. Todelliseen muutokseen tarvitaan meitä kaikkia. Sanotaan ei kertakäyttökulttuurille, tuetaan vähähiilisiä vaihtoehtoja ja kannustetaan yrityksiä tarttumaan kestävän talouden mahdollisuuksiin. Päästövähennystavoitteet luovat uutta kysyntää, liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Itämeri on maailman saastunein meri, jota kukaan muu ei pelasta puolestamme. Saastuttajan pitää maksaa.


Toimiva arki

Helsinki on maailman parhaita asuinpaikkoja ja toimiva arki Helsingille kilpailuvaltti. Meidän pitää kaavoittaa kaupunkimaista kaupunkia ja liiketiloja sekä investoida palveluihin väkiluvun kasvaessa. Tiivistetään ratikoiden ja bussien vuorovälejä, sillä se lisää joukkoliikenteen käyttöä, vähentää ruuhkia ja parantaa ilmanlaatua. Helpotetaan työn ja perheen yhteensovittamista: pidetään päiväkodit lähellä, nykyistä joustavammin aukioloajoin, ja rakennetaan lisää päiväkoteja kaupungin lapsimäärän kasvaessa. Tuodaan muskari, kielikylpy ja neuvola päiväkodin yhteyteen.

Toimivan arjen kaupungissa myös kulttuuri on helposti saavutettavissa. Varmistetaan kaupungin museoiden ja kirjastojen resurssit. Kannustetaan julkisia ja yksityisiä kulttuuritoimijoita yhteistyöhön. Guggenheim Helsinki kaatui, mutta esimerkiksi Tanssin talo, jonka hallituksessakin olen vaikuttanut useamman vuoden ajan, etenee. Elävä kaupunkikulttuuri, hyvä ruoka ja kivijalkaliikkeet parantavat arjen laatua.


Kiinnostuitko?

Äänestä vaaleissa. Kysy lisää jos jokin mietityttää. Jos kiinnostuit kovasti, voit myös tukea kampanjaani ennen kaikkea äänestämällä mutta myös kertomalla ehdokkuudestani helsinkiläisille ystävillesi, tulemalla mukaan tukiryhmääni tai lahjoittamalla rahaa kampanjaani. Alle 800 euron lahjoituksen voi tehdä myös nimettömänä helposti henkilökohtaisen lahjoituslinkkini kautta.

Lue lisää: www.tuulikousa.fi

Tags:

Leave a Reply